Palvelut

© M.J Jaatinen Oy Maarakennustoiminta
Palvelujamme ovat mm. uusien teiden teot, teiden kunnostukset, ojankaivut, rumpuputkien myynti, maa-ainesten jalostus ja myynti, rakennusten pohjien kaivut, kaivojen teot ja kaivonrenkaiden myynti.
© M.J Jaatinen Oy Tavaraliikenteen kuljetuspalvelut
Mm. maa-ainesten kuljetukset ja työkoneiden siirrot.
© M.J Jaatinen Oy Teiden kunnossapito
Kunnossapitopalveluihin kuuluvat mm. teiden talvikunnossapito; auraus ja liukkauden torjunta. Kesäisin sorastukset, murskeenajot ja ojankaivut.


© M.J Jaatinen Oy